Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2022    |    Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
1
6
7
2
3
4
5

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup oleju napędowego i gazu LPG do autobusów szkolnych w roku 2017.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ROZEZNANIE RYNKU CENOWEGO

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu,  na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, Dz. U. Nr 209 z 2013 roku z póź. zmianami i  Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15.kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro kieruje do oferentów zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zakup oleju napędowego i gazu LPG do autobusów szkolnych w roku 2017.

1. Przedmiot zakupu:

- olej napędowy w ilości ca. 20 000 litrów

- gaz LPG w ilości ca. 1 000 litrów

tankowany sukcesywnie do zbiorników pojazdów szkolnych na stacji paliw.

2. Termin realizacji zamówienia  - od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

3.  Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki

- Oferent przedstawi w ofercie:

cenę 1 litra ON brutto, wysokość udzielonego upustu, cena po udzielonym upuście

cenę 1 litra gazu LPG brutto wysokość udzielonego upustu, cena po udzielonym upuście

Za podstawę wyliczenia przyjmuje się ceny obowiązujące na stacji w dniu złożenia oferty.

4. Kryteria oceny oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę uzna się tą, która osiągnie najniższą wartość całego zamówienia.

5. Termin składania ofert upływa z dniem  09.12.2016 r. do godz. 1500

6. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w kopertach zamkniętych z napisem :

„Zakup oleju napędowego i gazu LPG do autobusów szkolnych w roku 2017”

 

  Radzyń Chełmiński dnia  22.11.2016.                                                     

 

 Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZUS, Urząd Skarbowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

 

Attachments:
Download this file (załącznik nr 1.doc)załącznik nr 1.doc[ ]33 kB
Download this file (załącznik nr 2.doc)załącznik nr 2.doc[ ]29 kB
Download this file (załącznik nr 3.doc)załącznik nr 3.doc[ ]29 kB
Download this file (załącznik nr 4.doc)załącznik nr 4.doc[ ]17 kB