Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2022    |    Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
1
6
7
2
3
4
5

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim działając w imieniu

Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,40m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Zespole Szkól w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.

 

Obiekt i jego położenie

Stawka wywoławcza
miesięczna za wynajem
lokalu (w zł brutto)

Wadium

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim

307,50 zł

300 zł

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.01.2018r. do 30.12.2020 r.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim.

4. Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim, w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz na stronach internetowych www.radzyn.edu.pl, www.zsradzynchelminski.szkolnybip.pl

5. Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim nr 36 9500 0008 0008 0493 2000 0009 BS ŁASIN, w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.,  a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

6. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół do godziny 12.00, 7  grudnia 2017 w zaklejonej i nieprzezroczystej kopercie z opisem „Sklepik”.

7. Do przetargu nie mogą przystępować osoby, które zalegają wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z opłatami czynszowymi i podatkowymi.

9. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim pod nr tel. 56 688 61 67 i na stronie www.radzyn.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

 

                                   Dyrektor Zespołu Szkół

                                    Adam Olejnik

Attachments:
Download this file (Oferta_wzor.doc)Oferta_wzor.doc[ ]34 kB
Download this file (regulamin_sklepik.doc)regulamin_sklepik.doc[ ]45 kB
Download this file (umowa najmu lokalu.doc)umowa najmu lokalu.doc[ ]61 kB