Dzisiaj jest: 7 Marzec 2021    |    Imieniny: Paweł, Tomasz, Felicyta
1
6
7
2
3
4
5

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

 1. Uczniowie/rodzice mogą dokonywać zwrotu książek od 8 czerwca (poniedziałek) do 24 czerwca (środa) 2020 r. (podręczniki zgodnie z poniższym harmonogramem).
 2. Książki należy zwracać w wyznaczonym miejscu w bibliotece szkolnej.
 3. Nauczyciel bibliotekarz/rodzic/uczeń podczas zwrotu książek stosuje środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzega dystansu 1,5 m od drugiej osoby.
 4. Uczniowie do biblioteki podchodzą pojedynczo.
 5. Sposób odbioru książek i podręczników:
 • Uczeń/rodzic podaje bibliotekarzowi dane czytelnika: nazwisko, imię, klasę.
 • Nauczyciel bibliotekarz informuje ucznia/rodzica, czy wszystkie książki zostały zwrócone.
 • Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego podręczników.

6. Zasady zwrotu podręczników:

 • Przynosić należy tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, itp.). Zniszczone lub zagubione podręczniki rodzic (zgodnie z Regulaminem) zobowiązany jest odkupić w podanym terminie.
 • Podręczniki należy zwrócić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza. 

Harmonogram zwrotu podręczników:

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 

KLASA 1 a i  KLASA 1 b -  godz. 12.00 -  13.30 

KLASA 1 c  - godz. 13:30 - 15:00 

Komplet w klasie pierwszej obejmuje podręcznik: „Tropiciele” cz.1-5, Bugs Team (język angielski). 

19 czerwca 2020 r. (piątek) 

KLASA  2 a i KLASA 2 b - godz. 11:30 – 13:00 

Komplet w klasie drugiej obejmuje podręcznik: „Tropiciele” cz.1-5, Bugs Team (język angielski).

19 czerwca 2020 r. (piątek) 

KLASA  3 a, KLASA 3 b i KLASA 3 c - godz. 13:00 – 15:00 

Komplet w klasie trzeciej  obejmuje podręcznik: „Tropiciele” cz.1-5, Bugs Team (język angielski).

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) 

KLASA  4 a i  KLASA  4 b - godz. 11:30 – 13:00

 Komplet w klasie czwartej obejmuje 10 podręczników: jęz. polski, przyroda, historia, matematyka cz.1, matematyka cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, jęz. angielski.

 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 KLASA 5 a, KLASA 5 b, KLASA 5 c i KLASA 5 d – godz. 13:00 – 15:00

 Komplet w klasie piątej obejmuje 11 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, historia, matematyka cz.1, matematyka cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, jęz. angielski. 

 23 czerwca 2020 (wtorek)

KLASA 6 a, KLASA 6 b i  KLASA 6 c – godz. 12:30 – 15:00

 Komplet w klasie szóstej obejmuje 11 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, historia, matematyka cz.1, matematyka cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne,  jęz. angielski.

 24 czerwca  (środa)

 KLASA 7 a i KLASA 7 b – godz. 12:30 – 13:30

 Komplet w klasie siódmej obejmuje 12 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, historia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, muzyka, plastyka, jęz. angielski, jęz. niemiecki.

 KLASA 8 a i KLASA  8 b – godz. 13:30 – 15:00

Komplet w klasie ósmej obejmuje 12 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, historia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, jęz. angielski, jęz. niemiecki, WOS, EDB.

 

 

 • 31