Imieniny:
Halki, Kordiana, Kordelii

Szukaj

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

red kiwi -
Strona główna
2014/2015

 Zasady ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2014/2015
Przedszkole                          
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015

W tym roku szkolnym programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III i VI i klasy szkoły podstawowej.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,, uczniowiue z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

więcej


25 czerwca na uroczystym apelu podziękowaliśmy za wieloletnią i owocną współpracę  Panu Wiesławowi Jarskiemu i   Panu Edwardowi Krzyżanowskiemu.

Zdrowia i radości Panowie !!!Gala finałowa konkursu "Mam 6 lat"

 Zdobyliśmy II miejsce !!!
                                                 więcej

        Konferencja powiatowa

„Dziecko nie zawsze zdrowe w szkole”

10 kwietnia 2014r.   Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Patronat i współorganizacja:

Starosta Powiatu Grudziądzkiego

 logopowmin c77d4

Kujawko - Pomorski Kurator Oświaty

Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński

logoradzmin cc998

 

Relacja     Fotoreportaż  


XXVII Rejonowy Konkurs Recytatorski

„Od Balu w Operze do Kwiatów polskich”

Największym powodzeniem cieszył się wiersz „Spóźniony słowik”

 więcej


       Tydzień Kultury Niemieckiej w Gimnazjum

     W dniach 31.03 – 04.04 odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Tydzień Kultury Niemieckiej. Każdy dzień tygodnia poświęcony był innej tematyce. Konkursy, występy, wystawki i arcyciekawe lekcje prowadzone przez lektora Deutsch - Wagen - Tour to tylko część programu.

 

             o nas na stronie Deutch-Wagen-Tour                  więcej             


"Mam 6 lat"

1 marca 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się Finałowa Gala Wojewódzka etapu regionalnego III edycji Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat".
Uczniowie klasy 1a i 2b , którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 lat zdobyli I miejsce za pracę literacko-plastyczną ,,Mam 6 lat i jestem aktywny”.

Nagrodę otrzymała również Rada Rodziców naszej szkoły za zajęcie III miejsca. Rodzice nadesłali na konkurs film w kategorii: ,,Sześciolatek w przyjaznej szkole”.

Informacja na stronie KO       więcej


Komunikat w sprawie rekrutacji do Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji       Kryteria rekrutacji Druk wniosku/zgłoszenia Klasa sportowa Druk zgody rodziców


Komunikat

17 marca 2014 rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

Zasady rekrutacji                                Kryteria i terminy                                    druk wniosku/zgłoszenia


 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim  z dnia 28.02.2014

w sprawie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

1.Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.) , po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wprowadzam:

  1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 – załącznik nr 1
  2. Kryteria rekrutacji do Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 wraz z wykazem dokumentów składanych wraz z wnioskiem – załącznik nr 2
  3. Terminy rekrutacji do Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 - załącznik nr 3

2.Określam wzór wniosku rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 4.

3.Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 Uwaga!

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola odbędzie się 6 marca 2014r o godz. 15.00 w stołówce szkolnej


logotyp m 7dd26

 Od 17 lutego 2014 rozpoczynamy w naszym gimnazjum  projekt edukacyjny realizowany w ramach POKL 9.1.2

Dobry start - większe szanse

kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe,   ścieżka ekologiczna, przedsiębiorczość, ciekawe wycieczki 

więcej o programie


Wyniki konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014      Gale laureatów

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Konkurs przedmiotowym z przyrody:

Agata Głowacka - laureatka; 51 pkt, 85 %

Martyna Lubowiecka  - laureatka; 50 pkt, 83,33 %

Ola Junkier - laureatka; 49 pkt, 81,66 %

nauczyciel: Gabriela Michalska

Konkurs przedmiotowym z j. polskiego

Kasia Tusień -  laureatka; 34 pkt, 85%

Jakub Franek - finalista; 23 pkt, 57,50%

nauczyciel: Mariola Kwak

 

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego:

Martyna Lubowiecka -finalistka; 43 pkt, 67,18%

nauczyciel: Beata Żuchowska

Konkurs przedmiotowy z biologii:

Kasia Tusień - laureatka; 90 pkt, 83 %

nauczyciel: Wojciech Zalewski

Konkursie przedmiotowy z matematyki

Martyna Lubowiecka  - laureatka; 38 pkt, 95 %


Grzegorz Pawlos  - laureat; 38 pkt, 95 %


Karolina Hejankowska  - laureatka 30 pkt, 75 %

nauczyciel: Iwona Grabowska

Konkurs przedmiotowy z geografii:

Kasia Tusień - laureatka; 98 pkt, 87,5 %

nauczyciel: Maria Krawczak

Konkurs przedmiotowy z historii:

Jakub Franek - finalista; 103 pkt, 55,97 %

nauczyciel: Grażyna Zielińska

Konkurs przedmiotowy z j. angielskiego

Jakub Franek - laureat; 75 pkt, 75 %

nauczyciele: Paulina Wantoch - Rekowska 

                     Marta Szałecka - Przanowska

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli !


alt

                             Gościnne występy

      21 stycznia 2014 r. przyjechał do nas chór Zespołu Szkół nr 5 w Grudziądzu wraz z opiekunkami: Aleksandrą Drozdecką - dyrygentką chóru i Ireną Mulson.  34 osobowy zespół koncertował dwukrotnie; najpierw dla gimnazjalistów, następnie dla uczniów szkoły podstawowej. Występy zrobiły na wszystkich duże wrażenie, za co artyści zebrali gromkie brawa. Podczas lekcji goście uczestniczyli z naszymi uczniami w zajęciach, co również wszystkim się bardzo podobało.                                                                                                 


logo 9088e

Zebraliśmy

 

12 465, 21 zł oraz 17 euro

rekord pobity !!!

 czytaj więcej


alt
12 listopada odbył się  apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.
Podczas apelu uczniowie ukazali historię Polski, od rozbiorów po odzyskanie niepodległości. Wspominano bohaterów, którym nasza Ojczyzna zawdzięcza swoją wolność. Nie mogło też zabraknąć "Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie zgromadzeni na sali w podniosłym nastroju obejrzeli inscenizacje opisujące polską drogę do niepodległości. Występom towarzyszył uroczysty i pełen powagi nastrój.

31 d923c

10 listopada 2013 r. w Grucie odbył się II Przegląd piosenki patriotycznei i żołnierskiej. Nasz zespół z  klasy IIIe Gimnazjum o nazwie "3+1" w składzie: Milena Sułkowska, Karolina Wróblewska, Sylwia Wróblewska i Paweł Łącz pod opieką pani Bożeny Żuber zajął II miejsce. III miejsce zajął zaś Łukasz Szeliga - do niedawna nasz uczeń.

Wielkie brawa ! :)              więcej o przeglądzie 

Lukasz e6834