Escort Antalya Antalya escort Antalya bayan escort Antalya escort bayan 2013/2014

Strona główna
2013/2014


25 czerwca na uroczystym apelu podziękowaliśmy za wieloletnią i owocną współpracę  Panu Wiesławowi Jarskiemu i   Panu Edwardowi Krzyżanowskiemu.

Zdrowia i radości Panowie !!!Gala finałowa konkursu "Mam 6 lat"

 Zdobyliśmy II miejsce !!!
                                                 więcej

        Konferencja powiatowa

„Dziecko nie zawsze zdrowe w szkole”

10 kwietnia 2014r.   Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Patronat i współorganizacja:

Starosta Powiatu Grudziądzkiego

 logopowmin c77d4

Kujawko - Pomorski Kurator Oświaty

Burmistrz Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński

logoradzmin cc998

 

Relacja     Fotoreportaż  


XXVII Rejonowy Konkurs Recytatorski

„Od Balu w Operze do Kwiatów polskich”

Największym powodzeniem cieszył się wiersz „Spóźniony słowik”

 więcej


       Tydzień Kultury Niemieckiej w Gimnazjum

     W dniach 31.03 – 04.04 odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Tydzień Kultury Niemieckiej. Każdy dzień tygodnia poświęcony był innej tematyce. Konkursy, występy, wystawki i arcyciekawe lekcje prowadzone przez lektora Deutsch - Wagen - Tour to tylko część programu.

 

             o nas na stronie Deutch-Wagen-Tour                  więcej             


"Mam 6 lat"

1 marca 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się Finałowa Gala Wojewódzka etapu regionalnego III edycji Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat".
Uczniowie klasy 1a i 2b , którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 lat zdobyli I miejsce za pracę literacko-plastyczną ,,Mam 6 lat i jestem aktywny”.

Nagrodę otrzymała również Rada Rodziców naszej szkoły za zajęcie III miejsca. Rodzice nadesłali na konkurs film w kategorii: ,,Sześciolatek w przyjaznej szkole”.

Informacja na stronie KO       więcej


Komunikat w sprawie rekrutacji do Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji       Kryteria rekrutacji Druk wniosku/zgłoszenia Klasa sportowa Druk zgody rodziców


Komunikat

17 marca 2014 rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

Zasady rekrutacji                                Kryteria i terminy                                    druk wniosku/zgłoszenia


 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim  z dnia 28.02.2014

w sprawie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

1.Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.) , po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wprowadzam:

  1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 – załącznik nr 1
  2. Kryteria rekrutacji do Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 wraz z wykazem dokumentów składanych wraz z wnioskiem – załącznik nr 2
  3. Terminy rekrutacji do Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim na rok szkolny 2014/2015 - załącznik nr 3

2.Określam wzór wniosku rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 4.

3.Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 Uwaga!

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do przedszkola odbędzie się 6 marca 2014r o godz. 15.00 w stołówce szkolnej


logotyp m 7dd26

 Od 17 lutego 2014 rozpoczynamy w naszym gimnazjum  projekt edukacyjny realizowany w ramach POKL 9.1.2

Dobry start - większe szanse

kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe,   ścieżka ekologiczna, przedsiębiorczość, ciekawe wycieczki 

więcej o programie


Wyniki konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014      Gale laureatów

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Konkurs przedmiotowym z przyrody:

Agata Głowacka - laureatka; 51 pkt, 85 %

Martyna Lubowiecka  - laureatka; 50 pkt, 83,33 %

Ola Junkier - laureatka; 49 pkt, 81,66 %

nauczyciel: Gabriela Michalska

Konkurs przedmiotowym z j. polskiego

Kasia Tusień -  laureatka; 34 pkt, 85%

Jakub Franek - finalista; 23 pkt, 57,50%

nauczyciel: Mariola Kwak

 

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego:

Martyna Lubowiecka -finalistka; 43 pkt, 67,18%

nauczyciel: Beata Żuchowska

Konkurs przedmiotowy z biologii:

Kasia Tusień - laureatka; 90 pkt, 83 %

nauczyciel: Wojciech Zalewski

Konkursie przedmiotowy z matematyki

Martyna Lubowiecka  - laureatka; 38 pkt, 95 %


Grzegorz Pawlos  - laureat; 38 pkt, 95 %


Karolina Hejankowska  - laureatka 30 pkt, 75 %

nauczyciel: Iwona Grabowska

Konkurs przedmiotowy z geografii:

Kasia Tusień - laureatka; 98 pkt, 87,5 %

nauczyciel: Maria Krawczak

Konkurs przedmiotowy z historii:

Jakub Franek - finalista; 103 pkt, 55,97 %

nauczyciel: Grażyna Zielińska

Konkurs przedmiotowy z j. angielskiego

Jakub Franek - laureat; 75 pkt, 75 %

nauczyciele: Paulina Wantoch - Rekowska 

                     Marta Szałecka - Przanowska

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli !


alt

                             Gościnne występy

      21 stycznia 2014 r. przyjechał do nas chór Zespołu Szkół nr 5 w Grudziądzu wraz z opiekunkami: Aleksandrą Drozdecką - dyrygentką chóru i Ireną Mulson.  34 osobowy zespół koncertował dwukrotnie; najpierw dla gimnazjalistów, następnie dla uczniów szkoły podstawowej. Występy zrobiły na wszystkich duże wrażenie, za co artyści zebrali gromkie brawa. Podczas lekcji goście uczestniczyli z naszymi uczniami w zajęciach, co również wszystkim się bardzo podobało.                                                                                                 


logo 9088e

Zebraliśmy

 

12 465, 21 zł oraz 17 euro

rekord pobity !!!

 czytaj więcej


alt
12 listopada odbył się  apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.
Podczas apelu uczniowie ukazali historię Polski, od rozbiorów po odzyskanie niepodległości. Wspominano bohaterów, którym nasza Ojczyzna zawdzięcza swoją wolność. Nie mogło też zabraknąć "Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie zgromadzeni na sali w podniosłym nastroju obejrzeli inscenizacje opisujące polską drogę do niepodległości. Występom towarzyszył uroczysty i pełen powagi nastrój.

31 d923c

10 listopada 2013 r. w Grucie odbył się II Przegląd piosenki patriotycznei i żołnierskiej. Nasz zespół z  klasy IIIe Gimnazjum o nazwie "3+1" w składzie: Milena Sułkowska, Karolina Wróblewska, Sylwia Wróblewska i Paweł Łącz pod opieką pani Bożeny Żuber zajął II miejsce. III miejsce zajął zaś Łukasz Szeliga - do niedawna nasz uczeń.

Wielkie brawa ! :)              więcej o przeglądzie 

Lukasz e6834

 


 

W roku szkolnym 2013/2014 placówki Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim: Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum rozpoczęły wdrożenie projektu pt. ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Projekt realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej będzie trwał do czerwca 2015r.

                                                                                                                                                   więcej


 

alt

Bieg uliczny

Już po raz X odbył się bieg uliczny organizowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim. Tegoroczny miał miejsce 20 września 2013 roku i odbył się z okazji 779 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miasteczku.
Bieg przeznaczony był dla uczniów gimnazjów z powiatu grudziądzkiego i wąbrzeskiego. W tym roku trasa biegu rozpoczęła się na boisku zamkowym i prowadziła ulicami : Waryńskiego, J. Piłsudskiego, Placem W. Kętrzyńskiego,  ulicą Dąbrowskich, Placem Towarzystwa Jaszczurczego, ulicą Tysiąclecia. A zakończenie miało miejsce na boisku sportowym. Łączna długość trasy wynosiła około 2000 metrów.

                            więcej


alt

W dniach 20-22 września 2013 roku w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim odbył  się Historyczno – Przyrodniczy VI Rajd Śladami Pana Samochodzika i Templariuszy.

więcej

Wyprawka szkolna” w 2013 r.


W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uwaga! Nastapiła zmiana we wniosku dotyczącym dofinansowania w sytuacji przekraczania progu dochodowego. Z dofinansowania mogą skorzystać również uczniowie klas I - ch szkoly podstawowej.

więcej

 


 

Raporty ewaluacji zewnętrznej zostały opublikowane :)

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

Przedszkole

Dla zainteresowanych innymi raportami:  wyszukiwarka raportów


 Komunikat

 Uroczystość zakończenia nauki w Gimnazjum odbędzie się w czwartek 27.06.2013 o godzinie 1600.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w piątek 28.06.2013

  • dla klas I-III Szkoły Podstawowej o godzinie 900
  • dla klas IV i V Szkoły Podstawowej oraz klas I i II Gimnazjum o godzinie 1000. Podczas tej uroczystosci zostaną przekazane Raporty z ewaluacji zewnetrznej.

Uroczystość zakończenia nauki w Szkole Podstawowej odbędzie także w piatek 28.06.2013 o godzinie 1230.

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców
                    UWAGA - DOPALACZE !

   RODZICU CHROŃ SWOJE DZIECKO!  

Co to są dopalacze?

Jest to termin potoczny używany do określenia substancji, które mają właściwości psychoaktywne, zbliżone do działania narkotyków. Mogą być pochodzenia syntetycznego lub naturalnego. Sprzedawane są w sklepach internetowych lub sklepach stacjonarnych. Dopalacze  reklamowane są jako środki wspomagające funkcje poznawcze-usprawniające pamięć i koncentrację uwagi  czy pozwalające się zrelaksować. Wiele z nich ma atrakcyjne, zachęcające nazwy jak: „Szałwia wieszcza”, „Zioła marzeń”, „Ogon lwa” itp. Producenci dopalaczy  informują, że są to produkty kolekcjonerskie, nawozy do kwiatów, sole do kąpieli, a więc nie do spożycia przez ludzi.

                                                                                                                                więcej 

 

Załączniki:
Pobierz (klas_gim.pdf)klas_gim.pdf[ ]dyrektor728 Kb
Pobierz (klas_sp.pdf)klas_sp.pdf[ ]dyrektor789 Kb
Pobierz (kto-ma-pomysl-co-robic-na-dzien-dziecka.jpg)kto-ma-pomysl-co-robic-na-dzien-dziecka.jpg[ ]dyrektor28 Kb
Pobierz (List_Prezydenta_RP.pdf)List_Prezydenta_RP.pdf[ ]dyrektor428 Kb
Pobierz (mis.jpg)mis.jpg[ ]dyrektor68 Kb
Pobierz (Zdrowo_i_bezpiecznie_bezpieczne wakacje_2012.pdf)Zdrowo_i_bezpiecznie_bezpieczne wakacje_2012.pdf[ ]dyrektor495 Kb
Pobierz (Zdrowo_i_bezpiecznie_bezpieczne wakacje_2012.pdf)Zdrowo_i_bezpiecznie_bezpieczne wakacje_2012.pdf[ ]dyrektor617 Kb
 
Saç döklmesi
travesti travestiler bodrum travesti istanbul travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travestileri escort malatya malatya escort kusadasi escort izmit bayan escort eskisehir escort escort eskisehir denizli escort escort kayseri escort kayseri escort kayseri adana escort adana escort adana escort bodrum escort fethiye escort izmir escort izmir escort istanbul escort escort denizli escort kusadasi escort kusadasi escort kusadasi

Warning: file_get_contents(http://testwp.plasq.com/wp-content/uploads/new.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home2/radzyn3/public_html/index.php on line 89