Dzisiaj jest: 2 Marzec 2015    |    Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
1
6
7
2
3
4
5

Nowa strona

08-01-2015

Uruchamiamy nową stronę www Zespołu Szkół

Prosimy o uwagi i propozycje dotyczące jej budowy i treści.

Zagraliśmy z WOŚP 23 raz

31-12-2014

Komunikat dla rodziców uczniów

31-12-2014

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie potrzeb zapewnienia opieki dzieciom w szkole w czasie przerwy świątecznej. Chodzi o dni 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia 2014 oraz 2 i 5 stycznia 2015. Zajęcia opiekuńcze trwałyby od godziny 8.15 do 13.00. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w kanapki i zadbać o punktualne przybycie do szkoły. Proszę przekazywać informacje do wychowawców klas do 16 grudnia z zaznaczeniem w jakich dniach potrzebna jest opieka.

Adam Olejnik
Dyrektor Zespołu Szkół

Ogłoszenie

31-12-2014

Od dnia 1 grudnia 2014 do czasu zagospodarowania lokalu przez nowego najemcę sklepik szkolny nie będzie czynny. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert.

Zasady ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2014/2015

31-12-2014

                                 Przedszkole Szkoła  Podstawowa i Gimnazjum

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015

31-12-2014

W tym roku szkolnym programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III i VI i klasy szkoły podstawowej.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,, uczniowiue z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.