Strona główna
2014/2015

Zakończyły się pierwsze działania, w których braliśmy udział w tym roku szkolnym. Oto certyfikaty i podziękowanie.

 
Komunikat dla rodziców uczniów

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie potrzeb zapewnienia opieki dzieciom w szkole w czasie przerwy świątecznej.

Chodzi o dni 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia 2014 oraz 2 i 5 stycznia 2015. 

Zajęcia opiekuńcze trwałyby od godziny 8.15 do 13.00.

Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w kanapki i zadbać o punktualne przybycie do szkoły.

Proszę przekazywać informacje do wychowawców klas do  16 grudnia z zaznaczeniem w jakich dniach potrzebna jest opieka.

                                                                                                                                                 Adam Olejnik

                                                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół


Ogłoszenie

Od dnia 1 grudnia 2014 do czasu zagospodarowania lokalu przez  nowego najemcę

sklepik szkolny nie będzie czynny.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert.


 

Zaczynamy kolejny finał WOŚP

Wolontariuszy chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Szefem Sztabu panem Bartoszem Lewandowskim lub panem Jackiem Głuszkowskim Zasady ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2014/2015
Przedszkole                          
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015

W tym roku szkolnym programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III i VI i klasy szkoły podstawowej.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,, uczniowiue z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

więcej