Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
1
6
7
2
3
4
5

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, ul. Sady 14, który reprezentuje Dyrektor.

Telefon kontaktowy: +48 56 688 61 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z przesłanek wynikających z art. 6 RODO w przypadku przetwarzania danych zwykłych. Dane osobowe w Zespole Szkół przetwarzane są gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych szczegółowych informacji udzielają pracownicy szkoły podczas załatwiania spraw.

Jakie prawa masz kontaktując się ze szkołą?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Czy muszę podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym (może też być warunkiem zawarcia umowy). Pracownicy szkoły udzielą informacji jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

Czy muszę wyrazić zgodę na monitoring w szkole?

W przypadku obecności w szkole, Twoje dane osobowe zostaną przetworzone podczas rejestracji systemu monitorującego. Wchodząc do budynku wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa swojego oraz innych osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do czasu nadpisania ich nowymi danymi, nie dłużej niż 30 dni.

Masz prawo żądać od administratora dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.