Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
1
6
7
2
3
4
5

Uchwała zmieniająca Statut Przedszkola

Uchwała nr 1/2024

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego
w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie dokonania zmian w statucie przedszkola

 na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe uchwała się co następuje:

§ 1

W statucie przedszkola dokonuje się następujących zmian:

1. w rozdziale V, w § 5, pkt 2, skreśla się ppkt. 4 w brzmieniu: "odbieranie od opiekuna szkolnego dzieci dowożonych autobusem szkolnym oraz odprowadzanie do autobusu w celu powrotu dzieci do domu",
2. w rozdziale V, w § 5, pkt 1, skreśla się ppkt. 18 w brzmieniu: "odbieranie od opiekuna szkolnego dzieci dowożonych autobusem szkolnym oraz odprowadzanie do autobusu w celu powrotu dzieci do domu".

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2024 r.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Paulina Wantoch-Rekowska