Dzisiaj jest: 25 Sierpień 2019    |    Imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik
1
6
7
2
3
4
5

XV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
Gimnazjum im. Jana Pawła II

zaprasza na

XV Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie

Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej

oraz I gimnazjum, którzy lubią historię swojego regionu i rodzinne pamiątki.

Patronat

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Starosta Grudziądzki

REGULAMIN XV REJONOWEGO
KONKURSU WIEDZY O REGIONIE


1.    Organizatorem Rejonowego Konkursu Wiedzy o Regionie jest Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Gimnazjum im. Jana Pawła II.
2.    Konkurs organizowany jest pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Grudziądzkiego i Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
3.    Konkurs jest adresowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych i uczniów klas pierwszych gimnazjum.
4.    Tytuł konkursu: „Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie”.
5.    Przedmiotem konkursu jest materiał od prehistorii do końca średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem ziemi chełmińskiej.  
6.    Cele konkursu:
  a)    rozwijanie wiedzy historycznej,
  b)    poszerzenie wiadomości o zabytkach historycznych i etnograficznych ziemi chełmińskiej,
  c)    poznanie zwyczajów i tradycji,
  d)    doskonalenie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych,
  e)    wymiana doświadczeń uczestników i nauczycieli,
  f)    integracja środowiska oświatowego regionu.
7. Warunki uczestnictwa:
  a)    Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
  b)    Szkołę o jednym ciągu klas reprezentuje trzech zawodników, szkołę o dwóch i więcej ciągach  może reprezentować 5 uczniów.
  c)    Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie przez rodzica uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na umieszczenie wizerunku uczestnika na stronie www oraz profilu FB organizatora i w prasie.
8. Organizacja konkursu:
  a)    Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00  w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
  b)    Zgłoszenia wraz z liczbą i nazwiskami uczestników oraz opiekunów należy przesłać na załączonym druku do 16 maja  na adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II; 87-220 Radzyń Chełmiński; ul. Sady 14 z dopiskiem: KONKURS O REGIONIE;  telefon kontaktowy 56 6886 167  W 38.
  c)    Konkurs prowadzi przedstawiciel organizatora.
  d)    Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
  e)    Część pisemna obejmuje zakres materiału od prehistorii do końca średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem ziemi chełmińskiej.
  f)    Pytania na część pisemną opracuje organizator.
  g)    Zalecana literatura to podręczniki nauczania historii:
        -    „Dzień dobry historio” kl. V, VI wyd. Nowa Era,
        -    „Moja historia”, kl. V, VI, wyd. M. Rożak,
        -    „Historia i społeczeństwo”, kl. V, VI, wyd. Arka,
        -    „Przez wieki”, kl. I, II gimnazjum, wyd. M. Rożak,
        -    „Śladami przeszłości”, kl. I,II gimnazjum, wyd. Nowa Era,
        -    „Przez tysiąclecia i wieki”, kl. I, II gimnazjum, wyd. WSiP.
        -    Materiały przesłane przez organizatora, a pochodzące z pozycji:
             •    „Przewodnik po Bożym Narodzeniu” Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska,
             •    „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)” pod redakcją Huberta Czachowskiego,  Hanny M. Łopatyńskiej,
             •    „Polskie tradycje świąteczne” Hanna Szymanderska.
  h)    Sprawdzenie części pisemnej zostanie przeprowadzone przez nauczycieli – opiekunów uczestników.
  i)    Dziesiątka uczestników, która uzyskała najlepszy wynik po części pisemnej weźmie udział w części ustnej polegającej na omówieniu wylosowanego  zwyczaju lub tradycji.
  j)    Czas prezentacji w części ustnej nie powinien przekroczyć trzech minut.
9. Jury, ocenianie i nagrody:
  a)     uczestników konkursu w części ustnej ocenia jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzą  przedstawiciele instytucji kulturalnych regionu.
  b)     jury przy ocenie prezentacji bierze pod uwagę następujące kryteria:
        -    poprawne nazwanie zwyczaju lub tradycji,
        -    wyczerpujące omówienie zwyczaju lub tradycji,
        -    poprawność językową,
        -    czas wystąpienia.
  c)     o ostatecznej kolejności miejsc decyduje suma punktów z części pisemnej i ustnej.
  d)     decyzja jury jest ostateczna.
  e)     laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez patronów konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia.
  f)    nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymują pisemne podziękowania.
  g)     jury sporządza protokół ustalenia miejsc i przydziału nagród. Przewodniczący jury ogłasza publicznie werdykt.
10.    Przebieg konkursu lub jego fragment może być przez organizatora rejestrowany. Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie konkursu przez inne osoby może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody uczestnika i pod warunkiem niezakłócania występu.
11.    Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.
12.    Sprawy sporne i sprawy nie określone w regulaminie rozstrzyga organizator.
Osoba do kontaktu w sprawach konkursu: Grażyna Zielińska, tel. 56 6886167 w 38.

Attachments:
Download this file (Karta_zgloszenia.doc)Karta_zgloszenia.doc[ ]29 kB
Download this file (Oswiadczenie.doc)Oswiadczenie.doc[ ]25 kB