Dzisiaj jest: 25 Sierpień 2019    |    Imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik
1
6
7
2
3
4
5

Festiwal 2019

 XVIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej

Radzyń Chełmiński 2019 

   

     Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

zaprasza na

XVIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej

Radzyń Chełmiński 2019 

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum.

Patronat

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

              Starosta Grudziądzki

      

 

REGULAMIN  XVIII FESTIWALU PIOSENKI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 2019


1.    Organizatorem Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej jest Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

2.    Festiwal organizowany jest pod patronatem Starosty Grudziądzkiego i Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

3.    Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum z powiatów: grudziądzkiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, golubsko dobrzyńskiego, brodnickiego, chełmińskiego posiadających umiejętności wokalne.

4.    Cele konkursu:
       a)    promowanie dziecięcej twórczości wokalno-muzycznej,
       b)    rozwijanie uzdolnień wokalnych,
       c)    rozwijanie umiejętności scenicznych,
       d)    integracja młodzieży.

5.  Warunki uczestnictwa:
       a)    udział w festiwalu jest bezpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
       b)    szkołę reprezentuje jeden lub dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej,                                                             c)    warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na umieszczenie wizerunku uczestnika na stronie www oraz profilu FB organizatora i w prasie.

6.  Organizacja festiwalu:
      a)    festiwal odbędzie się 18 maja 2019 roku (sobota) w godzinach 10.00 - 14.00  w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
      b)    zgłoszenia uczestników należy przesłać na załączonej karcie do 06 maja 2019  na adres; Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim 87-220 Radzyń Chełmiński;  ul. Sady 14  z dopiskiem: FESTIWAL PIOSENKI,

     c)    festiwal prowadzi przedstawiciel organizatora,
     d)    kolejność wystąpień ustalana jest przed rozpoczęciem konkursu w drodze losowania,
     e)    przebieg festiwalu jest jednoetapowy,
     f)    uczestnicy festiwalu przygotowują  dwa utwory, jeden w języku polskim, drugi w dowolnym języku kraju Unii Europejskiej,                                   

     g)    łączny czas prezentacji piosenek nie może przekroczyć 6 minut,                                                                                       h)    uczestnik przygotowuje repertuar z akompaniamentem lub półplaybackiem,                                                        i)    osoby uczestniczące w festiwalu występują w trzech kategoriach

I kategoria – szkoła podstawowa klasy I-III

II kategoria – szkoła podstawowa klasy IV-VI

III kategoria –VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum

7. Jury, ocenianie i nagrody:
     a)    uczestników festiwalu ocenia jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzą  przedstawiciele instytucji kulturalnych,
     b)    jury przy ocenie i ustaleniu miejsc bierze pod uwagę następujące kryteria:
             - dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych (0-6),
             - wykonanie: walory głosowe, poczucie rytmu, dykcja, interpretacja (0-6),                                                                                  - ogólny wyraz artystyczny (0-6),                                                                                                                                    c)     decyzja jury jest ostateczna,                                                                                                                                              d)     laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora, każdy uczestnik otrzymuje dyplom i nagrodę pocieszenia, nauczyciele   przygotowujący uczniów do konkursu otrzymują pisemne podziękowania,                            e)  jury sporządza protokół ustalenia miejsc i przydziału nagród, przewodniczący jury   ogłasza publicznie werdykt.

8. Przebieg konkursu lub jego fragmenty mogą być przez organizatora rejestrowane. Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie konkursu przez inne osoby może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody uczestnika i pod warunkiem niezakłócania występu.

9. Organizator zapewnia sprzęt nagłośniający i poczęstunek.

10. Sprawy sporne i sprawy, które  nie zostały określone  regulaminem rozstrzyga organizator.
Osoby do kontaktu w sprawach konkursu:

Maria Krawczak tel. 503 0746 06 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabriela Michalska; tel. 506 553 477,

tel. do szkoły 56 6886167

W przypadku zbyt dużej liczby uczestników organizator ma prawo do zmiany regulaminu i uczestnik wykona jedną, wybraną przez siebie piosenkę.